Hồ sơ
Bản đồ truy xuất
Trang trại Organica Đồng Nai
Rau cải ngọt hữu cơ
Mã GS1: 89300000
Mắt xích: Farm - Or
Số điện thoại: 08. 667 33350/ 08. 668 50532
Số Fax:
Email: shophuuco@gmail.com
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: Đồng Nai