• Liên hiệp HTX Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op) - Bên mua
    • Cải ngọt hữu cơ - 89345760010000001
      (Liên hiệp HTX Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op) - HTX)
Liên hiệp HTX Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SaiGon Co.op)
Cải ngọt hữu cơ
Mã GS1: 893457601
Mắt xích: HTX
Số điện thoại: (84-8) 38.360.143
Số Fax: (84-8) 38.370.560
Email:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1